ZPĚVNÍKY

Ježkův e-zpěvník

Poslední verze (9.05) nepočítá s tiskem, ale je ideální k zobrazování na tabletech. Aktivní obsah po stisknutí názvu písničky odkáže přímo na danou píseň. Písní je něco přes 600 z rozličných žánrů. Výhodou Ježkových zpěvníků je důraz na přesnou lokaci akordu nad danou slabikou. K orientaci ve zpěvu slouží frázovací značky – skupiny slov s jedním podtržením nebo rozdělení slova pomlkou či svislou čárou.


Ježkův zpěvník

Vznikl v roce 2020. Od v8.0 do v8.1 uběhl rok, kdy jsem přehrával obsah, ale dlouho jsem neměl čas změny a úpravy dokončit. Díky nucenému volnu je hotovo. Zpěvník jsem si opět „ušil na tělo“. Proti minulým verzím je zpřeházený, ale má to svou logiku. Je vytvořený tak, aby z něj šlo hrát a zpívat tzv. spatra, takže jsou zde moje pomůcky k frázování jak zpěvu, tak doprovodu. Nově přibyly na několika místech noty k sólům nebo riffům.


Ježkova písničková encyklopedie

Vznikl v roce 2017. U v7.0 jsem se nedostal k opravám, tak jsem po dvou letech začal připravovat verzi 8. Nově přibylo hodně trampských věcí a ke konci cizojazyčné písně. Obě části jsem ve vyšší verzi vypustil.


Ježkův zpěvník naučný

Vznikl v roce 2012. Šestou verzi jsem dlouho piplal a do světa byly vypuštěny i mezistupně 6.0 a 6.1, což občas vedlo ke konfliktům.


Ježkův velký zpěvník

Vznikl v roce 2007. Nižší verze jsem už nedal dohromady. Čtvrtá verze je na mnoha souborech a mám jedno historické vytištěné a svázané vydání. Nižší verze už zmizely v propadlišti datových dějin.


Ježkův zpěvník dětských písniček

Vznik v roce 2012. Když máte malé děti a nechcete jim pouštět Dádu a podobné věci, je potřeba se do toho obout sám…


Ježkův zpěvník koled a vánočních písní

Vznik v roce 2008. Na aktuální verzi občas pracuji, ale protože jsem si na sebe vymyslel, že každá koleda bude k dispozici i v notách, jde mi to pomalu a navíc na tom pracuju jen před vánoci, kdy je nejmíň času…


Ryvolovky 50

Vznik v roce 2010. Velké, smělé plány – 50 písniček od jednoho autora nebo skupiny. No, alespoň jedna verze spatřila světlo světa.